รู้จัก รพ.สต.มะนังดาลำ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังดาลำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านมะนังดาลำ ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  บนที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ เนื้อที่  2 งาน 26 ตารางวา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังดาลำ  เริ่มสร้างเมื่อ พ.. 2526 เป็นอาคารปูนสองชั้น ระยะทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังดาลำถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสายบุรี  ประมาณ  4.5  กิโลเมตรและระยะทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังดาลำถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  ประมาณ  50  กิโลเมตร
             อาณาเขตติดต่อ
    - ทิศเหนือ  จดตำบลละหารและตำบลตะลุบัน
    -  ทิศใต้  จดตำบลปะลุกาสาเมาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  และ 
              ตำบลตะโล๊ะดือรามัน อำเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี
    - ทิศตะวันออก  จด ตำบลละหาร
    - ทิศตะวันตก  จด ตำบลกะดุนง  และ ตำบลตะบิ้ง
จำนวนหมู่บ้าน  6   หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  ได้แก่
หมู่ที่ 1  บ้านมะนังดาลำ
หมู่ที่ 2  บ้านกาแระ
หมู่ที่ 3  บ้านกือบง
หมู่ที่ 4  บ้านป่าม่วง
หมู่ที่ 5  บ้านกาหงษ์
หมู่ที่ 6  บ้านจลาโก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น