การให้บริการ

วัน
08.00 -12.00 น.
13.00-16.30 น.
หมายเหตุ
จันทร์
ฝากครรภ์รายเก่า /คลินิกทันตกรรม/ ตรวจโรคทั่วไป
เยี่ยมบ้าน

อังคาร
ตรวจโรคทั่วไป/คลินิกทันตกรรม
คลินิกสุขภาพเด็กดี (ทุกอังคารสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
เยี่ยมบ้าน

พุธ
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก/เต้านม
ตรวจโรคทั่วไป
เยี่ยมบ้าน

พฤหัสบดี
ฝากครรภ์รายใหม่
ตรวจโรคทั่วไป
เยี่ยมบ้าน

ศุกร์
คลินิกให้คำปรึกษา
คลินิกเลิกบุหรี่
ตรวจโรคทั่วไป
เยี่ยมบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น